Een thuis voor
alle volken

Welkom op onze website

Als nieuwe christelijke gemeenschap in het Haagse Transvaal willen we samen met de wijk Gods boodschap van hoop ontdekken en vieren. Wij geloven dat deze boodschap, dit goede nieuws, alles in een verrassend licht zet.

Met Hoopvol Transvaal willen we een plek zijn die openstaat voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Van harte welkom om te komen kijken en om mee te doen!

#DenHaagBidt

Vrijdag 12 maart 2021

“Opdat zij allen één zijn” heeft Jezus gebeden vlak voor de eerste Pasen. Op aswoensdag start het 40-dagen project van het Missionair Platform Den Haag om zo samen toe te leven naar Pasen aan de hand van verschillende gebedsvlogs en teksten uit het Evangelie van Johannes.

Er is veel om voor te bidden in deze Covid-tijd: ziekenhuizen, kwetsbare gezinnen, toeslagenaffaire, de rellen van afgelopen tijd, etc. Er is heel veel gaande in onze stad. Vanuit allerlei vormen van kerkzijn en groepen in Den Haag bidden we dan samen in de 40-dagentijd. Kortom: #DenHaagBidt

Meer nieuws

De kidsclub is weer van start!

5 januari 2021

Doorgeven

31 december 2020

Komende activiteiten

Kidsclub

Zaterdag 22 mei 2021 14:00-16:00

Bijbel- & gebedskring

Dinsdag 25 mei 2021 20:00-21:30

Steun onze missie

Als interkerkelijke pioniersplek worden wij in gebed en financiƫn ondersteund door meerdere kerken. Een groot deel van de nu beschikbare gelden zijn alleen voor de opstartfase beschikbaar. Het werken in een wijk als Transvaal vraagt om een lange adem. Wij streven ernaar ons duurzaam in de wijk te verankeren. We hopen daarvoor de komende jaren bredere structurele ondersteuning te ontvangen van kerken, fondsen, maar zeker ook van partculieren die ons initiatief een warm hart toedragen, bidden voor ons werk en bereid zijn te geven.

Op de hoogte blijven

Meld je aan voor onze nieuws- en gebedsbrief.