Steun onze missie

Op verschillende manieren kunt u onze missie ondersteunen. Wij hopen op een biddende achterban om ons heen. Door u in te schrijven voor onze nieuws- en gebedsbrief kunt u op de hoogte blijven van wat er speelt (rechts onderaan deze pagina).

Steunen kan ook door directe betrokkenheid bij onze gemeenschap of een van onze activiteiten. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Ook kunt u langskomen bij onze activiteiten.

Ook financiƫle steun is hard nodig. Het werken in een wijk als Transvaal vraagt om een lange adem. Wij streven ernaar ons duurzaam in de wijk te verankeren. Een groot deel van de nu beschikbare gelden zijn alleen voor de opstartfase beschikbaar. Er ligt dus voor de toekomst een uitdaging waarbij uw bijdrage meer dan welkom is.

ANBI & gegevens

Hoopvol Transvaal is onderdeel van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage enis daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Rekeningnummer: NL78 RABO 0373 7445 01

Ten name van: CvK Protestantse Gemeente s-Gravenhage inz. Hoopvol Transvaal

Interkerkelijke pioniersplek

De leden van ons team behoren tot diverse Haagse kerken, waarmee we goed contact onderhouden. Als team zijn wij uitgezonden door de Nederlands Gereformeerde Havenkerk en de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank. Ook worden we (in de opstartfase) ondersteund door landelijke fondsen voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland.

Op de hoogte blijven

Meld je aan voor onze nieuws- en gebedsbrief.