Welkom op onze website

Als nieuwe christelijke gemeenschap in het Haagse Transvaal willen we samen met de wijk Gods boodschap van hoop ontdekken en vieren. Wij geloven dat deze boodschap, dit goede nieuws, alles in een verrassend licht zet.

Met Hoopvol Transvaal willen we een plek zijn die openstaat voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Van harte welkom om te komen kijken en om mee te doen!

Bruggen slaan & begrip oefenen

Zaterdag 21 mei 2022

Afgelopen week (18-5) kwam Transvaal uitgebreid in beeld in een rapportage van Nieuwsuur. Aanleiding is de vraag die breed maatschappelijk speelt of door arbeidsmigratie de krapte op de arbeidsmarkt tegen kan worden gegaan. In Transvaal en Laak waar veel van deze migranten woonruimte vinden, leidt dit tot onbegrip en ergernis. De draagkracht van deze wijken is al lang geleden en al vele malen overschreden.

Komende activiteiten

Koken met meiden (13-15)

Donderdag 15 december 2022 17:00-19:00

Kidsclub

Zaterdag 17 december 2022 14:30-16:30

Meer nieuws

Uitzenddienst Marcuskerk

4 februari 2022

Versterking pioniersteam

23 november 2021

Als interkerkelijke pioniersplek worden wij in gebed en financiƫn ondersteund door meerdere kerken. Een groot deel van de nu beschikbare gelden zijn alleen voor de opstartfase beschikbaar. Het werken in een wijk als Transvaal vraagt om een lange adem. Wij streven ernaar ons duurzaam in de wijk te verankeren. We hopen daarvoor de komende jaren bredere structurele ondersteuning te ontvangen van kerken, fondsen, maar zeker ook van partculieren die ons initiatief een warm hart toedragen, bidden voor ons werk en bereid zijn te geven.

Op de hoogte blijven

Meld je aan voor onze nieuws- en gebedsbrief.