Over Hoopvol Transvaal

Als nieuwe christelijke gemeenschap in het Haagse Transvaal willen we samen met de wijk Gods boodschap van hoop ontdekken en vieren. Wij geloven dat deze boodschap, dit goede nieuws, alles in een verrassend licht zet.

Het is ons verlangen dat er meer van Jezus zichtbaar, merkbaar en hoorbaar zal zijn in de Haagse wijk Transvaal. We hopen dat er in deze wijk een christelijke gemeenschap zal ontstaan waar mensen hun leven en geloof met elkaar delen en toegerust worden voor het dagelijks leven.

Open christelijke identiteit

In wie we zijn en wat we doen komt onze christelijke identiteit tot uiting. Dat is in ieder geval ons streven.

Ons christelijke uitgangspunt motiveert ons om iedereen welkom te heten. Transvaal is een wijk van diversiteit. Met Hoopvol Transvaal willen we een plek zijn die openstaat voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Komende activiteiten

Koken met meiden

Donderdag 20 juni 2024 17:00-19:00

Hoopvolle zondag

Zondag 7 juli 2024 15:30-16:30

Interkerkelijke pioniersplek

De leden van ons team behoren tot diverse Haagse kerken, waarmee we goed contact onderhouden. Als team zijn wij uitgezonden door de Nederlands Gereformeerde Havenkerk en de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank.

Op de hoogte blijven

Meld je aan voor onze nieuws- en gebedsbrief.